606 909 461

43-378 Rybarzowice,
    ul. Beskidzka 860,
      1 piętro budynek Lewiatan

 

Chcesz wejść w Inwestycje Deweloperskie, a nie wiesz jak?

Poprowadzimy cały proces Inwestycji "od A do Z",
a współpraca pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnych trudności i kosztów.

 

Informacja RODO dla Klientów MARGO-ESTATE Biuro Obrotu Nieruchomościami

Szanowny Kliencie,

W Margo-Estate Biuro Obrotu Nieruchomościami Małgorzata Tomala jesteśmy głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów i kooperantów. Nasz model działania został w pełni dostosowany do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).
Administratorami danych osobowych w Margo-Estate Biuro Obrotu Nieruchomościami są:

  • Margo-Estate Biuro Obrotu Nieruchomościami Małgorzata Tomala, ul. Dąbrowskiego 38/51, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-224-89-09

Inspektorem ochrony danych w Margo-Estate jest Małgorzata Tomala, z którym można się skontaktować za pomocą maila biuro@margo-estate.pl oraz drogą pocztową: ul. Dąbrowskiego 38/51, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
1).  Margo-Estate przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto Margo-Estate przetwarza dane osobowe   w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa  przez okres trwania tej umowy).

2).  Margo-Estate przetwarza  dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane są przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych  mogą być:

a.    pracownicy  Margo-Estate  upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie Margo-Estate

b.    podmioty, którym Margo-Estate powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego;

c.    dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Margo-Estate roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

d.    inne podmioty działające w ramach współpracy z Margo-Estate

Klienci Margo-Estate mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Klienci Margo-Estate mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).


Pragniemy zapewnić, że Margo-Estate dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

 
Dziękujemy za zaufanie.

Margo-Estate Biuro Obrotu Nieruchomościami Małgorzata Tomala